+ + + + + + +

Janine Melnitz

Janine is de secretaresse van de GhostbustersTM. In de brandweerkazerne neemt zij de binnenkomende oproepen en de administratie voor haar rekening. Daarnaast is zij lid van de Ghostbusters en steunt ze hen waar nodig.

Louis Tully

Louis Tully is boekhouder en belastingsadviseur en woont samen met Dana Barrett. Later wordt hij advocaat van de Ghostbusters, ook al zou hij zelf liefst een echte GhostbusterTM zijn. Tijdens een onderzoek in de brandweerkazerne ontdekt Egon, dankzij de labo-helm, dat Louis bezeten is door een krachtig spook.

Dr. Egon Spengler

Hij is het brein van de GhostbustersTM. Hij is een echte specialist in het ontwikkelen van technieken om spoken te bestuderen. De meeste gadgets van de Ghostbusters, zoals de protonstraler en de spokenvallen, heeft Egon samen met Ray Stanz ontwikkeld.

Bibliotheekgeest

De bibliotheekgeest is de eerste geest die de GhostbustersTM tegenkomen. Op basis van deze 'ontmoeting', ontwikkelen ze een groot deel van hun apparatuur.

Spokenvallen

De spokenvallen van de GhostbustersTM laten bij activatie een krachtig energieveld vrij, dat een zuigkracht creëert waar de meeste spoken niet tegenop kunnen. Om de spoken in de vallen te zuigen, moeten de GhostbustersTM de spoken eerst verlammen met de protonstraler.

Opslaginstallatie

Deze machine dient om de spokenvallen te ledigen: door de val in de machine te plaatsen en de hefboom te bedienen, worden de spoken uit de vallen verwijderd en in de opslaginstallatie opgesloten.

Protonstraler

Een belangrijk apparaat tijdens de spokenjacht: een deeltjesversneller in de rugzak van dit apparaat genereert de energiestralen waarmee de GhostbustersTM de spoken verlammen - waarna ze deze in de spokenvallen vangen.

In deze set: Hoofdkwartier van de spokenjagers Ray Stantz, Egon Spengler, Janine Melnitz, Louis Tully en de bibliotheekgeest, evenals veel accessoires voor de spokenjacht.

Online Shop